Jag är bildkonstnär.
Där orden inte räcker till tar bilden vid.
Ämnet för mina bilder hämtar jag mest ur mitt inre och söker hela tiden en adekvat form. Ofta blir det en blandning av fantasi och verklighet.
Mina motiv får jag av små figurer, foton och minnen, i ett sökande efter en stämning.
Min förhoppning är att bilderna ska beröra på något sätt.