Jag är bildkonstnär. Ämnet för mina bilder hämtar jag mest ur mitt inre och söker hela tiden en adekvat form. Ofta blir det en blandning av fantasi och verklighet.